Weboldal felhasználói szabályzata

Jelen felhasználói szabályzat azokat az Ön és az RS között létrejövő feltételeket határozza meg, amelyek betartásával hozzáférhet a www.hu.rs-online.com/web/ weboldalhoz és a weboldal mobiltelefonos verziójához, a https://h.rs-online.com/mobile/ oldalhoz (a továbbiakban: weboldalaink). Jelen felhasználói szabályzat weboldalaink minden felhasználójára és látogatójára vonatkozik.

Weboldalunk használatával Ön elfogad, és magára nézve kötelezőnek tart minden a jelen felhasználói szabályzatban meghatározott elvet, melyek kiegészítik weboldalhasználati feltételeinket.

1. Tiltott használat

Weboldalaink kizárólag törvényes célra használhatók. Weboldalainkat tilos a következő módokon használni:

 • Tilos a vonatkozó helyi, nemzeti, vagy nemzetközi törvények vagy rendeletek bármely módon való megsértése.
 • Tilos a jogellenes vagy csalárd használat, illetve bármely használat, melynek bármilyen jogellenes vagy csalárd célja vagy következménye van.
 • Tilos a kiskorúaknak bármilyen formában kárt okozni vagy azt megkísérelni.
 • Tilos a tartalmi előírásaiknak nem megfelelő tartalom küldése, tudatos fogadása, feltöltése, letöltése, használata vagy újrafelhasználása.
 • Tilos kéretlen vagy jogosulatlan reklám vagy promóciós anyag, illetve bármilyen más formájú hasonló megkeresés (spam) továbbítása, vagy küldésének elősegítése.
 • Tilos vírus, trójai faló, számítógépes féreg, időzített bomba, billentyűleütés-naplózó, kémprogram, reklámprogram vagy bármilyen más ártalmas program vagy hasonló, a számítógépes szoftver vagy hardware működését hátrányosan befolyásolni célzó számítógépes kódot tartalmazó adat tudatos továbbítása, küldése, vagy feltöltése.2. Interaktív szolgáltatások

Oldalainkon esetenként interaktív szolgáltatásokat nyújthatunk, beleértve az élő chatet (a továbbiakban: interaktív szolgáltatások).

Amennyiben interaktív szolgáltatást nyújtunk, egyértelmű tájékoztatással szolgálunk Önnek a nyújtott szolgáltatás típusáról, valamint arról, hogy az moderált-e, illetve az alkalmazott moderálás formájáról (beleértve, hogy a moderálás emberi vagy gépi).

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy felmérjük a harmadik felektől eredő kockázatokat, melyek felhasználóinkat a weboldalainkon nyújtott interaktív szolgáltatás igénybe vételekor fenyegetik (kiemelten igaz ez a gyermekek esetében), és e kockázatokat figyelembe véve minden esetben mérlegeljük, hogy szükséges-e az adott szolgáltatás esetében moderálást alkalmazni (beleértve a moderálás módját is). Azonban nem kötelességünk a weboldalainkon nyújtott interaktív szolgáltatások felügyelete, figyelése vagy moderálása. Továbbá kifejezetten kizárjuk felelősségünket bármely, az interaktív szolgáltatásaink használatából eredő veszteséggel vagy kárral kapcsolatban, amennyiben a szolgáltatásokat a felhasználó tartalmi előírásaink megsértésével használta, attól függetlenül, hogy a szolgáltatás moderált volt-e vagy sem.

Kiskorúak bármely interaktív szolgáltatásunkat szülői vagy gondviselői engedéllyel használhatják. Felhívjuk azon szülők figyelmét, akik engedélyezik gyermekeik számára az interaktív szolgáltatások használatát, hogy gyerekeikkel fontos elbeszélgetni az online biztonságról, mivel a moderálás nem tévedhetetlen. Az interaktív szolgáltatást használó kiskorúak figyelmét fel kell hívni az őket fenyegető esetleges kockázatokra.

Ahol moderáljuk az interaktív szolgáltatást, az esetleges aggályok vagy nehézségek felmerülése esetére rendszerint megadjuk a moderátorral való kapcsolatfelvétel módját.3. Tartalmi előírások

Jelen tartalmi előírások valamennyi anyagra vonatkoznak, melyekkel Ön hozzájárul weboldalainkhoz (a továbbiakban: hozzájárulások), valamint kiterjednek az összes azokkal kapcsolatos interaktív szolgáltatásra is.

A következő előírások szellemének való megfelelés és szövegük betartása kötelező. Az előírások a tartalom valamennyi részére, illetve egészére vonatkoznak

A hozzájárulásoknak az alábbiakat kell teljesíteniük:


• Be accurate (where they state facts).
• Be genuinely held (where they state opinions).
• Comply with applicable law in the UK and in any country from which they are posted.

A hozzájárulásoknak tilos:

 • Bármely személyre nézve becsületsértő anyagot tartalmaznia.
 • Obszcén, sértő, gyűlölködő vagy lázító anyagot tartalmaznia.
 • Explicit szexuális tartalmat támogatnia.
 • Az erőszakot támogatnia.
 • Faji származás, nem, vallási meggyőződés, nemzetiség, fogyatékosság, szexuális irányultság vagy kor alapján diszkriminációra buzdítania.
 • Más személy szerzői jogát, adatbázisokhoz fűződő jogát vagy védjegyét megsértenie.
 • Más személyt valószínűsíthetően megtévesztenie.
 • Azokat tilos harmadik féllel szembeni jogi, például szerződéses vagy titoktartási kötelezettséget szegő módon létrehozni.
 • Illegális tevékenységre buzdítania.
 • Fenyegetőnek lennie, más személy személyiségi jogaival visszaélnie vagy azokat megsértenie; bosszúságot, kellemetlenséget, illetve szükségtelen aggodalmat okoznia.
 • Más személyt valószínűsíthetően zaklatnia, feldúlnia, kényelmetlen helyzetbe hoznia, megriasztania vagy bosszantania.
 • Használatukkal más személyt megszemélyesítenie, vagy személyazonosságot, illetve más személyhez fűződő viszonyt hamis színben feltüntetnie.
 • Azt a benyomást keltenie, hogy a hozzájárulások az RS-től erednek, amennyiben ez nem így van.
 • Jogellenes cselekményt, kizárólag példaként említve a szerzői jog megsértését vagy számítógépes visszaélést támogatnia, arra buzdítania, vagy ahhoz segítséget nyújtania.


Az RS nem akar bizalmas vagy saját tulajdonú információt fogadni weboldalain keresztül. Bármilyen az RS-nek eljuttatott anyag, észrevétel, javaslat, ötlet, grafika vagy más információ weboldalainkon keresztüli küldésével (beleértve, korlátozás nélkül, az RS-sel való kapcsolatfelvétel bármely a weboldalakon található módokon történő formáját), Ön korlátlan, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, és jogdíjmentes használati engedélyt ad az RS-nek a fentebb jelölt anyagok használatára, sokszorosítására, megjelenítésére, előadására, módosítására, továbbítására és terjesztésére, valamint beleegyezik, hogy az RS szabadon használhat bármely olyan ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, melyet Ön az RS-nek bármilyen okból elküld. Azonban, hacsak nem kérünk Öntől engedélyt vagy jelezzük Önnek előre, hogy az Ön által a weboldal bizonyos részére megküldött anyagokat vagy információkat a nevével megjelölve közzétesszük, vagy másképpen felhasználjuk, illetve hacsak azt jogszabály elő nem írja, nevét nem adjuk ki, illetve nem hozzuk más módon nyilvánosságra a tényt, hogy Ön anyagokat vagy információkat küldött nekünk.4. Felfüggesztés és megszüntetés

Arról, hogy Ön weboldalaink használatával megsértette-e a jelen weboldalhasználati szabályzatot, mérlegelési jogkörünk keretében döntünk. Amennyiben Ön megsértette a szabályzatot, megtesszük az általunk megfelelőnek ítélt intézkedéseket.

A jelen Weboldal felhasználói szabályzatban foglaltaknak való meg nem felelés azon felhasználási feltételek érdemi megszegését jelenti, melyek betartásával Ön jogosult weboldalaink használatára. Ennek következtében az alábbi intézkedések bármelyikét vagy összességét alkalmazhatjuk:

 • Az oldalunk használatához való jog azonnali, ideiglenes vagy állandó visszavonása.
 • Az oldalunkra Ön által feltöltött bármilyen anyag vagy tartalom azonnali, ideiglenes vagy állandó eltávolítása.
 • Figyelmeztetés küldése Önnek.
 • Jogi eljárás indítása Ön ellen a kártalanítás elve szerint a szabályzat megsértéséből fakadó összes költség megtérítése céljából (beleértve, de nem kizárólagosan az indokolt adminisztratív és jogi költségeket) .
 • További jogi lépések megtétele Ön ellen.
 • Az adott információk közlése a bűnüldöző hatóságokkal a megítélésünk szerint szükséges módon.


Kizárjuk felelősségünket a Weboldal felhasználói szabályzatának megsértése esetén tett válaszlépések vonatkozásában. A jelen szabályzatban foglalt válaszintézkedések nem kizárólagosak; bármely más, megítélésünk szerint indokolt lépést megtehetünk.5. Weboldal felhasználói szabályzatának változtatásai


Jelen weboldal felhasználói szabályzatot a jelen oldal módosításával bármikor felülvizsgálhatjuk. Öntől elvárt az oldal időről időre történő megtekintése, hogy felfigyeljen az általunk végrehajtott változásokra, mivel azok Önre jogilag kötelező erejű rendelkezések. A weboldal felhasználói szabályzatában foglalt némely rendelkezést adott esetben felülírhatják a weboldalunkon máshol közzétett rendelkezések vagy értesítések.


6. Visszajelzések, megjegyzések, kommunikáció és más tartalom.

 

Köszönjük, hogy időt szán a vásárlói visszajelzés írására. Ezek segítenek a többi vásárlónak abban, hogy tudatosabb vásárlói döntést hozzanak. Hisszük, hogy a vásárlóink a legalkalmasabbak arra, hogy visszajelzést adjanak termékeinkől. Értékeljük véleményét, mivel ezzel segít másoknak meghozni a számukra legmegfelelőbb döntést. Kellemes visszajelzési folyamatot kívánunk Önnek!

Visszajelzés írásához regisztrált felhasználónak kell lennie.

A visszajelzés írásakor, kérjük, vegye figyelembe az alábbi útmutatásokat:

 • Adjon Címet a visszajelzésnek
 • A visszajelzésnek a termék birtoklása során tapasztaltakról kell szólnia.
 • Fejtse ki, hogy mi tetszett és mi nem tetszett Önnek a termékben, és fűzzön ehhez indoklást is.
 • Csak olyan termékről írjon visszajelzést, amelyet megvásárolt.
 • A visszajelzés a termékről és a használatával kapcsolatos személyes tapasztalatairól szóljon: a funkciókról, a jellemzőkről, a teljesítményről.
 • Kérjük, ne a megvásárlásával vagy a szállításával kapcsolatos tapasztalatokról írjon.
 • Ne használjon NAGYBETŰKET, kivéve, ha azt a helyesírási szabályok megkövetelik.
 • Koncentráljon azokra az információkra, melyek segíthetnek másoknak eldönteni, hogy megvásárolják-e a terméket
 • Bizonyosodjon meg arról, hogy teljes mértékben megfelel az útmutatókban foglaltaknak.
 • Az RS nem szerkeszti a szavakat vagy a kifejezéseket: bármely, a legcsekélyebb elfogadhatatlan tartalmat tartalmazó visszajelzés elutasításra kerül, és nem fog megjelenni az oldalon.


Korlátozások:

- Beszállítók és gyártók nem küldhetnek visszajelzést.
- Fenntartjuk a jogot, hogy ne jelenítsük meg az alább felsorolt típusú tartalommal rendelkező, illetve az egyéb útmutatásokat sértő visszajelzéseket:

 • Káromkodás, istenkáromlás, gyűlölködő, rasszista, szexuális, illetve indokolatlan szexuális megjegyzés
 • Más, visszajelzést küldő személyekről való megjegyzés
 • Mások anyagát, védjegyét vagy szellemi tulajdonjogát sértő tartalom
 • Zaklatásnak, támadásnak, vagy mások személyes biztonságára vagy tulajdonára nézve fenyegetésnek tekinthető tartalom
 • Büntetőjogi vádakat ismétlő hozzászólás
 • Hamis állítások, mások megszemélyesítése vagy rágalmazása
 • Megjegyzések az RS szolgáltatásáról. Amennyiben megjegyzései vannak szolgáltatásainkról, kérjük, azokat közvetlenül hozzánk juttassa el.
 • Időérzékeny tartalom
 • Spam és reklám
 • Harmadik fél márkaneve vagy védjegye
 • Bármely, akár az Ön személyével is kapcsolatos személyes információk, például telefonszám, postacím, hitelkártyaszám
 • HTML kód, számítógép szkript vagy weboldal URLElérhetőség, ár vagy alternatív rendelési és szállítási információkRS beszállítók vagy gyártók

A visszajelzések másolata beküldésüket követően az RS Components Limited tulajdonát képezi.

Személyes adatai engedélye nélkül nem lesznek felhasználva és nem lesznek harmadik félnek továbbítva.

Továbbá, amennyiben vissza szeretne jelezni nekünk a termékválasztékkal, árazással, rendeléssel, szállítással vagy más ügyfélszolgálati problémával kapcsolatban, kérjük, azt ne termékvisszajelzésen keresztül végezze, hanem közvetlenül velünk vegye fel a kapcsolatot.