Legutóbb keresett

  Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat

  Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat

  Ez az elfogadható használatra vonatkozó szabályzat határozza meg az Ön és vállalatunk között fennálló feltételeket, amelyek alapján Ön hozzáférhet weboldalunkhoz: https://hu.rs-online.com/web/, és a https://hu.rs-online.com/mobile/ weboldalunk mobil verziójához (a továbbiakban: weboldalaink). Ez az elfogadható használatra vonatkozó szabályzat weboldalaink minden felhasználójára és látogatójára vonatkozik.

  Weboldalaink Ön általi használata egyben azt jelenti, hogy Ön elfogadja és betartja a jelen elfogadható használatra vonatkozó szabályzatban foglalt irányelveket, amelyek a weboldalak használatára vonatkozó feltételeinket egészítik ki.

  1. Tiltott felhasználások Weboldalainkat kizárólag törvényes célokra használhatja. Nem használhatja weboldalainkat:

  • Olyan módon, amely sérti az alkalmazandó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy szabályokat.
  • Olyan módon, amely jogellenes vagy csalárd, illetve jogellenes vagy csalárd szándékú, vagy ilyen hatással jár.
  • Olyan módon, amely ártalmas vagy ártalmas lehet kiskorúak számára.
  • Olyan anyagok küldésére, tudatos fogadására, feltöltésére, letöltésére, felhasználására vagy ismételt felhasználására, amelyek nem felelnek meg a tartalmi előírásainknak.
  • Nem kívánt vagy nem engedélyezett hirdetési vagy promóciós anyagok, vagy egyéb hasonló kérés (levélszemét) küldésére, vagy ilyen küldés kieszközlésére.
  • Bármilyen olyan adat továbbítására, vagy bármilyen olyan anyag küldésére vagy feltöltésére, amely vírusokat, trójai programokat, férgeket, időzített bombákat, billentyűleütés naplózókat, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy más káros programokat vagy hasonló számítógépes kódokat tartalmaz, amelyeknek célja, hogy hátrányosan befolyásolják bármely számítógépes szoftver vagy hardver működését.

  2. Interaktív szolgáltatások

  Weboldalainkon időnként interaktív szolgáltatásokat nyújthatunk, beleértve az élő csevegést is (interaktív szolgáltatások). Amennyiben interaktív szolgáltatást nyújtunk, egyértelműen tájékoztatni fogjuk Önt arról, hogy milyen típusú szolgáltatást nyújtunk, hogy az moderált-e, és hogy milyen típusú moderálást használunk (beleértve azt is, hogy az emberi vagy technikai típusú).

  Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak felmérése érdekében, hogy harmadik felek milyen esetleges kockázatokat jelenthetnek a felhasználókra (és különösen a gyermekekre) a weboldalainkon nyújtott bármely interaktív szolgáltatást igénybevételekor, és minden egyes esetben eldöntjük, hogy az adott kockázatok fényében megfelelő-e az érintett szolgáltatás moderálása (beleértve a moderálás módját is). Azonban nem kötelességünk, hogy felügyeljük, ellenőrizzük vagy moderáljuk a weboldalainkon nyújtott interaktív szolgáltatásokat, és kifejezetten kizárjuk felelősségünket minden abból eredő veszteségért vagy kárért, ha egy felhasználó a tartalmi előírásainkat megszegve használja bármely interaktív szolgáltatást, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás moderált-e vagy sem.

  Kiskorúak csak a szülő vagy gondviselő beleegyezésével használhatják interaktív szolgáltatásaink bármelyikét. Azt tanácsoljuk azoknak a szülőknek, akik engedélyezik gyermekeiknek valamely interaktív szolgáltatás használatát, hogy fontos, hogy beszélgessenek gyermekeikkel az online biztonságukról, mivel a moderálás nem nyújt teljes biztonságot. Interaktív szolgáltatást használó kiskorúak figyelmét fel kell hívni a rájuk leselkedő esetleges kockázatokra.

  Amennyiben egy interaktív szolgáltatáshoz moderálást biztosítunk, általában megadjuk Önnek a moderátorral való kapcsolatfelvétel módját arra az esetre, ha aggodalma vagy problémája merülne fel.

  3. Tartalmi előírások

  Ezek a tartalmi előírások minden olyan anyagra vonatkoznak, amellyel Ön hozzájárul a weboldalainkhoz (cikkek), valamint minden ehhez kapcsolódó interaktív szolgáltatásra is.

  Meg kell felelnie a következő előírások szellemének, és be kell tartania szövegét. Az előírások az anyag minden egyes részére és annak egészére is vonatkoznak.

  Az anyagok:

  • Legyenek pontosak (amennyiben tényeket közölnek).
  • Legyenek őszinték (amennyiben véleményt fogalmaznak meg).
  • Feleljenek meg a Magyarországon és minden olyan országban alkalmazandó jognak, ahol azokat közzéteszik.

  Az anyagok:

  • Nem tartalmazhatnak olyan anyagot, amely bárkit megrágalmaz.
  • Nem tartalmazhatnak olyan tartalmat, amely obszcén, sértő, gyűlölködő vagy lázító.
  • Nem népszerűsíthetnek szexuális tartalmat.
  • Nem támogathatják az erőszakot.
  • Nem népszerűsíthetnek fajon, nemen, valláson, nemzetiségen, szexuális irányultságon, fogyatékosságon vagy életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést.
  • Nem sérthetik más személy szerzői jogát, adatbázisjogát, illetve védjegyét.
  • Senki számára nem lehetnek megtévesztők.
  • Nem sérthetnek harmadik felekkel szembeni jogi kötelezettségeket, mint például szerződéses vagy titoktartási kötelezettséget.
  • Nem népszerűsíthetnek illegális tevékenységet.
  • Nem lehetnek fenyegetők, nem sérthetik mások magánéletét és nem élhetnek vissza azzal, valamint nem okozhatnak bosszúságot, kényelmetlenséget vagy szükségtelen szorongást.
  • Nem lehetnek felzaklatóak, zavaróak, zavarba ejtőek, riasztóak vagy bosszantóak más személy számára.
  • Nem másíthatják meg az Ön személyazonosságát vagy más személlyel való kapcsolatát.
  • Nem kelthetik azt a hamis benyomást, hogy vállalatunk képviseletében jár el.
  • Nem támogathatnak, népszerűsíthetnek vagy segíthetnek jogellenes cselekedeteket, mint például (többek között) a szerzői jogok megsértését vagy számítógépekkel való visszaélést.

  Az RS nem kíván bizalmas vagy védett információkat kapni a weboldalakon keresztül. Azzal, hogy bármilyen anyagot, megjegyzést, javaslatot, ötletet, grafikát vagy egyéb információt küld az RS-nek a weboldalakon keresztül (korlátozás nélkül beleértve a weboldalakon feltüntetett kapcsolatfelvételi lehetőségeket), korlátlan, nem kizárólagos, visszavonhatatlan, jogdíjmentes engedélyt ad az RS-nek ezen anyagok használatára, reprodukálására, megjelenítésére, előadására, módosítására, továbbítására és terjesztésére (a leírtak szerint), továbbá abba is beleegyezik, hogy az RS szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, koncepciót, know-how-t vagy technikát, amelyet Ön az RS-nek bármilyen célból elküld. Azonban nem adjuk ki a nevét, és más módon sem tesszük közzé, hogy Ön anyagokat vagy információkat nyújtott be számunkra – kivéve, ha arra engedélyt kapunk Öntől, illetve ha előre tájékoztatjuk, hogy az Ön által a weboldal egy bizonyos részére benyújtott anyagokat vagy információkat az Ön nevével ellátva közzé fogjuk tenni, vagy más módon fel fogjuk használni, illetve ha ezt törvény írja elő.

  4. Felfüggesztés és megszüntetés

  Saját belátásunk szerint határozzuk meg, hogy weboldalaink használata során megsértették-e a jelen elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot.

  Ha megsértették ezt a szabályzatot, megtehetjük az általunk megfelelőnek ítélt intézkedéseket.

  A jelen elfogadható használatra vonatkozó szabályzat be nem tartása súlyosan megsértése azoknak a felhasználási feltételeknek, amelyek alapján Ön engedélyt kap weboldalaink használatára, és az alábbi intézkedések (egy vagy akár mind) megtételéhez vezethet:

  • Weboldalaink használatára vonatkozó jogosultságának azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása.

  • Az Ön által a weboldalunkra feltöltött bármely bejegyzés vagy anyag azonnali, ideiglenes vagy végleges eltávolítása.

  • Az Ön figyelmeztetése.

  • A szabályzat megsértéséből eredő valamennyi költség megtérítésére irányuló jogi eljárás (beleértve, de nem kizárólag az észszerű adminisztratív és jogi költségeket).

  • További jogi lépések Önnel szemben.

  • Azon információk bűnüldöző hatóságoknak való átadása, amelyeket észszerűen szükségesnek tartunk.

   A jelen elfogadható használatra vonatkozó szabályzat megsértése esetén hozott intézkedésekre vonatkozó felelősséget kizárjuk. A jelen szabályzatban leírt válaszlépések nem korlátozottak, és bármilyen más intézkedést megtehetünk, amelyet észszerűen megfelelőnek ítéltünk.

  5. Az elfogadható használatra vonatkozó szabályzat módosításai

  Ezt az elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot bármikor felülvizsgálhatjuk ezen oldal módosításával. Elvárjuk Öntől, hogy időnként látogasson vissza erre az oldalra, hogy tudomást szerezzen az általunk végrehajtott módosításokról, mivel ezek jogilag kötelező érvényűek Önre. A jelen elfogadható használatra vonatkozó szabályzat egyes rendelkezései némelyikét a weboldalunk más részein közzétett rendelkezések vagy értesítések is felválthatják.

  6. Értékelések, megjegyzések, kommunikáció és egyéb tartalom

  Köszönjük, hogy érdeklődik vásárlói értékelés írása iránt. Ezek az értékelések más vásárlókat segítenek abban, hogy tájékozottabb döntéseket hozzanak vásárlásaik során. Meggyőződésünk, hogy vásárlóink tudják a leghitelesebben értékelni termékeinket. Nagyra becsüljük az Ön véleményét, mivel másokat segít abban, hogy saját maguknak megfelelő döntést hozzanak. Élje át az értékelés írásának élményét!

  Értékelés írásához regisztrálnia kell.

  Amikor megírja értékelését, kérjük, vegye figyelembe az alábbi iránymutatásokat:

  • Adjon értékelésének egy címet
  • Értékelésének azon kell alapulnia, hogy saját maga is rendelkezik a termékkel, és ki kell fejtenie, hogy mi tetszett vagy nem tetszett a termékkel kapcsolatban, és miért. Csak olyan termékről írjon értékelést, amelyet megvásárolt.
  • Értékelésének a termékről kell szólnia és az Ön személyes tapasztalatairól: a termék tulajdonságairól, jellemzőiről és teljesítményéről, nem pedig a vásárlással vagy a kiszállítással kapcsolatos tapasztalatáról.
  • A szövegben ne használjon NAGYBETŰKET, csak ahol a helyesírási szabályok előírják.
  • Helyezzen hangsúlyt azokra az információkra, amelyekről úgy gondolja, hogy segíthetnek másoknak eldönteni, hogy megvásárolják-e a terméket
  • Kérjük, győződjön meg arról, hogy teljes mértékben betartja az összes iránymutatást. Az RS nem ír át a szavakat vagy kifejezéseket – még a minimálisan elfogadhatatlan tartalommal rendelkező értékeléseket is elutasítja, és azokat nem jelenteti meg a weboldalon

  Korlátozások:

  • A beszállítók vagy gyártók nem jogosultak értékelést benyújtani
  • Fenntartjuk a jogot arra, hogy ne tegyük közzé az Ön értékelését, ha az alábbi típusú tartalmak bármelyikét tartalmazza, vagy más útmutatásokat sért:
   • Büntetőjogi vádakat ismétlő megjegyzések
   • Hamis állítások, mások becsmérlése, illetve ha másnak adja ki magát
   • Az RS szolgáltatásával kapcsolatos megjegyzések; ha ezzel kapcsolatban észrevételei vannak, kérjük, forduljon közvetlenül hozzánk.
   • Időérzékeny anyagok
   • Levélszemét vagy reklám
   • Harmadik fél márkanevei vagy védjegyei
   • Bármely személyre vonatkozó személyes információk, beleértve Önt is, például telefonszám, postai cím vagy hitelkártyaszám.
   • HTML kód, számítógépes parancsfájl vagy weboldal URL-címe
   • Elérhetőségi, ár- vagy alternatív rendelési vagy szállítási információk
   • RS beszállítók vagy gyártók

  Beküldést követően az értékelés minden példánya az RS Components Limited tulajdonába kerül.

  Az Ön személyes adatait nem használjuk fel és nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha Ön beleegyezett abba, hogy ezt megtehessük.

  Továbbá, ha szeretne visszajelzést küldeni nekünk a termékválasztással, árképzéssel, rendeléssel, kiszállítással, vagy más ügyfélszolgálati kérdésekkel kapcsolatban, kérjük, a visszajelzést ne a termékértékelési lehetőségen keresztül nyújtsa be. Ehelyett közvetlenül velünk vegye fel a kapcsolatot.