Legutóbb keresett

  Szerzői jog / Impresszum / Felelősség kizárás

  Szerzői jog / Impresszum / Felelősség kizárás

  1. 1. Felhasználási feltételek

  Ezt a honlapot az RS Components Sp. z o.o., Warszawa, Polska működteti. A honlap hozzáférésére és használatára az alábbi szabályok vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a hozzáférésre és használatra Magyarországon vagy más országban kerül sor. A következő rendelkezések az RS Components Sp. z o.o. („RS”) általános értékesítési és szállítási feltételeit nem érintik.

  A felhasználási feltételeket az RS előzetes tájékoztatás nélkül bármikor megváltoztathatja, módosíthatja, ezért azokat rendszeresen áttekinteni szükséges. A felhasználási feltételek módosítását, illetve kiegészítését követően a honlap újbóli használata a módosított, illetve kiegészített felhasználási feltételekhez történő hozzájárulásnak minősül.

  2. 2. Szerzői jog

  A honlaphoz és annak tartalmához kapcsolódó összes szerzői jog, védjegy és a szellemi tulajdonhoz fűződő-, illetve iparjogvédelmi jog és/vagy az ezekből eredő felhasználási- vagy használati jog az RS-t vagy a fenti jogok felhasználási jogának átruházóját illetik meg. Minden jog fenntartva.

  A honlap egészének vagy egyes részeinek bármilyen formájú reprodukálása, többszörözése vagy harmadik személyeknek történő terjesztése - a személyes vagy belső használat kivételével - tilos. Amennyiben a jelen honlap egyes tartalmai szerzői jogra utaló jelzést tartalmaznak, azokat be kell tartani. Egyebekben a honlap programkódja sem részben, sem egészben nem változtatható meg, és kereskedelmi célokra nem használható.

  A személyes, illetve belső használat esetén a többszörözésre vonatkozó engedély nem vonatkozik az itt található adatok más honlapon, elektronikai információs rendszereken vagy más médiumok útján történő nyilvánosságra hozatalára, sem papíralapú, sem elektronikai formában. Az RS a letöltött adatokért, illetve fájlokért, továbbá a letöltésekért magukért nem vállal felelősséget (lásd 3. pont).

  3. A felelősség kizárása

  Az RS nem vállal semmiféle szavatosságot vagy felelősséget azért, hogy a honlapon közölt információk és fájlok minden esetben pontosak, helyesek, teljesek és a mindenkor meghatározott célokra felhasználhatóak. Az RS fenntartja azon jogát, hogy a honlapon lévő információkat vagy fájlokat előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatja, vagy kiegészítheti. A honlapon található információk nem minősülnek tanácsnak vagy ajánlásnak.

  Az RS továbbá nem vállal szavatosságot vagy felelősséget azért, hogy az ezen a honlapon található (vagy más olyan honlapon, amelyre ez a honlap mutat) funkciók, alkalmazások, tartalmak vagy más adatok folyamatosan hozzáférhetőek és hibamentesek, hogy az estleges hibák kijavításra kerülnek, valamint, hogy a honlap, illetve annak szervere vírusmentes, illetve szoftverhibáktól, programhibáktól vagy bármely más zavart okozó szoftverelemtől mentes. A honlap felhasználója felelős azért, hogy a megfelelő óvintézkedéseket megtegye – pl. vírusirtó vagy más biztonsági szoftverek alkalmazása által – annak érdekében, hogy biztosítsa a honlappal történő adatcseréhez szükséges biztonsági követelményeket és hibamentességet.

  Egyebekben az RS nem vállal felelősséget azokért a dologban vagy vagyonban bekövetkezett esetleges károkért, anyagi veszteségekért, ráfordításokért, kötelezettségekért, elmaradt hasznokért, illetve költségekért, amelyek közvetlenül vagy közvetetten a honlapon található azon funkciók, alkalmazások, tartalmak és adatok használatából erednek, melyeket ezen a honlapon hoztak nyilvánosságra vagy tettek hozzáférhetővé. Az RS nem vállal felelősséget különösen azokért a károkért és hátrányokért, amelyek a letölthető fájlok vagy programok felhasználása miatt keletkeztek.

  Az RS Components Sp. z o.o. fenti felelősségkorlátozásai teljes mértékben kiterjednek azokra a külső honlapokra is, amelyekre ez a honlap közvetlenül vagy közvetve mutat. Az ilyen kapcsolódó külső honlapok, különösen az ott megtalálható fájlok tartalma és hatása tekintetében kizárólag a kapcsolódó oldalak mindenkori üzemeltetője felelős. A belinkelt külső honlapok tartalmának gondos ellenőrzése ellenére sem tudunk sem szavatosságot, sem felelősséget vállalni az olyan honlapokon található tartalmakért (információkért, fájlokért stb.), amelyekre honlapunk közvetlenül vagy közvetetten egy linkkel mutat.

  4. Fontos információ

  Az RS ajánlata kizárólag azokra a viszonteladókra és végfelhasználókra vonatkozik, akik az árukat önálló, szakmai, kereskedelmi, vagy hivatásos tevékenységi körükben használják fel.

  Minden ár forintban (Ft.), ÁFA nélkül van feltüntetve. További szabályainkat az RS általános értékesítési és szállítási feltételeiben találja.

  Impresszum

  • RS Components Sp. z o.o.
  • ul. Domaniewska 48
  • 02-672 Warszawa Poland
  • Telefon: +36 1 580 2262
  • Fax: +36 1 580 2264
  • E-Mail: info@rscomponents.hu
  • Internet: hu.rs-online.com
  • Ügyvezető: Aneta Grabowska - Horvath és Paul Adams
  • Varsói Kerületi Bíróság, Varsó XII Kereskedelmi részleg KRS Szám: 0000368091
  • Tőkerészesedés: 50.000 Zloty
  • Közösségi adószám: HU26903460
  • Az RS és az RS Components Ltd. bejegyzett védjegyei