Legutóbb keresett

  Termékekre vonatkozó általános szerződési feltételek

  Termékekre vonatkozó általános szerződési feltételek

  1. Fogalommeghatározások

  Az RS adatvédelmi szabályzatát megtalálhatja ide kattintva.

  RS: RS Components sp. z o. o., ul. Domaniewska 48, 02-672 Varsó, Lengyelország

  RS Returns Department: RS Components GmbH, Disztribúciós központ, Am Schloß Eichhof 2, D-36251 Bad Hersfeld, Németország.

  RS weboldal: https://hu.rs-online.com/web/

  2. Általános megállapítások

  2.1 Az RS weboldalán található termékekre vonatkozó valamennyi, az RS által elfogadott megrendelésre a jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak. Az RS által történő termékértékesítésre nem vonatkoznak más feltételek, kivéve, ha az RS aláírásra jogosult személye írásban beleegyezik, vagy ha a jelen szerződési feltételek kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek.

  2.2 A termékek az RS weboldalán található vagy az ilyen termékek bármely vásárlójával ("Vevő") más módon közölt leírásai csak tájékoztató jellegűek, és nem képezik az RS és a Vevő közötti szerződés részét. Az RS nem vállal felelősséget a Vevővel szemben az RS weboldalán, az RS katalógusában vagy más termékreklámban szereplő hibákért vagy hiányosságokért. A termékek az RS weboldalán történő hirdetése nem minősül elfogadásra alkalmas ajánlatnak; ez csupán az RS felkérése a Vevő felé, hogy tegyen ajánlatot a termékek megvásárlására. A Vevő megrendelésének RS általi elfogadására akkor kerül sor, amikor az RS írásban visszaigazolja a Vevő felé az árakat, és a szállítási határidőket, ekkor jön létre a szerződés az RS és a Vevő között.

  2.3  A 2508..." vagy "2509..." kezdetű 10 számjegyű készletszámmal rendelkező termékeket ("Extended Range" termékek / ”Bővített Termékcsalád”) az RS nem tartja raktáron. A jelen általános szerződési feltételek bármely, kifejezetten a Bővített Termékcsalád termékeire vonatkozó rendelkezése elsőbbséget élvez a jelen általános szerződési feltételek bármely más, azzel ellentétes rendelkezésével szemben.

  2.4 Jelen szerződési feltételek nem vonatkoznak az exportügyletekre, és a Product Plus termékekre, amelyekre külön feltételek vonatkoznak.

  2.5 Az RS B2B (business-to-business) szállító. Az RS weboldalát üzleti ügyfelek, nem pedig fogyasztónak minősülő magánszemélyek ("Fogyasztók") általi használatra szánják. A fentiek ellenére a jelen általános szerződési feltételek nem érintik a Fogyasztónak minősülő vevő kötelező jogait.

  2.6 Kifejezetten felhívjuk a Vevő figyelmét a 12. pontra, amely az RS felelősségének bizonyos korlátait határozza meg.

  3. Árak

  3.1 A termékek árai az RS weboldalán találhatóak. Az RS fenntartja magának a jogot, hogy az árakat előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa. Vevőinket tájékoztatjuk arról, hogy a nyomtatott katalógusban szereplő árak és termékek változhatnak. Naprakész információk az RS weboldalán találhatók. Amennyiben az RS weboldalán szereplő termékek árai és a nyomtatott katalógusban szereplő árak között eltérés van, az RS weboldalán szereplő árak az irányadóak.

  3.2 A megrendelt termék ára az RS weboldalán a megrendelés RS általi elfogadásának időpontjában meghatározott ár, kivéve a jövőben meghatározott időpontban történő szállításra megrendelt terméket ("Határidős Ügylet"). A Határidős Ügylet keretében megrendelt termék árát az RS a megrendelés elfogadásának időpontját követően a Vevőnek küldött írásbeli értesítéssel módosíthatja.

  3.3 Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t és az alkalmazandó egyéb helyi forgalmi adókat, amelyeket az RS a megrendelés elfogadásának napján érvényes mértékben számít fel.

  3.4 A Bővített Termékcsalád termékeinek az árai az RS weboldalán feltüntetett árak, kivéve, ha írásban ettől eltérő megállapodás született az RS erre meghatalmazott képviselőjével. Az RS által az RS standard raktárkészleten lévő termékeire adott kedvezmények vagy az RS bármely más ajánlata nem vonatkozik a Bővített Termékcsalád termékeire. A Bővített Termékcsalád termékeinek számlázása a standard raktárkészleten lévő termékektől elkülönítve történik.

  4. Megrendelés

  4.1 Az RS fenntartja magának a jogot, hogy bármely céggel vagy személlyel történő kereskedelmet elutasítsa. Az RS elutasíthat bármely megrendelést, függetlenül attól, hogy a fizetés megtörtént-e vagy sem, oly módon, hogy a megrendelés RS általi kézhezvételétől számított észszerű időn belül telefonon, e-mailben vagy telefaxon értesíti a Vevőt a megrendelés elutasításáról. Ezen kívül az RS törölheti az elfogadott megrendelést oly módon, hogy a megrendelésnek az RS általi kézhezvételétől számított észszerű időn belül telefonon, e-mailben vagy faxon írásban értesíti a Vevőt a törlésről. Ha az RS elutasít vagy töröl egy olyan megrendelést, amelyre vonatkozóan már megtörtént a fizetés, akkor RS a kifizetett összeget az észszerűen lehetséges legrövidebb időn belül a Vevő részére.

  4.2 Az RS a megrendeléseket a Vevő igényei szerint teljesíti, de a Vevő kérésére, vagy ha a terméket új verzióval helyettesítették, helyettesítő termékeket biztosíthat. Amennyiben a megrendelés nem teljesíthető teljes egészében a raktárkészletből, a még nem teljesített megrendelés (a Vevő választása szerint) kikerül a megrendelésből azzal, hogy akkor kerüljön sor teljesítésre, amikor az RS legközelebb rendelkezik szabad készlettel, vagy a megrendelés törlésre és a termék ára visszatérítésre kerül a Vevő részére.

  4.3 A Vevőnek a megrendeléseket az RS honlapján vagy az RS nyomtatott katalógusában szereplő RS készletszámok és árazott egységek feltüntetésével kell leadnia, és meg kell jelölnie, hogy melyik szállítási módot kéri. A Vevő korábbi megrendelésének visszaigazolását a "CSAK VISSZAIGAZOLÁS" felirattal kell ellátni, vagy más módon egyértelműen visszaigazolásként kell azonosítani a duplikációk elkerülése érdekében. Ha a Vevő téves terméket vagy termékmennyiséget rendel, illetve ha a megrendelések duplikálódnak, a 13. pont (Lemondás és visszaküldés) rendelkezéseit kell alkalmazni.

  5. Szállítás

  5.1 A Vevő megrendelésének 4. pont szerinti (Megrendelés) törlésétől, helyettesítésétől vagy nem- teljesítésétől eltekintve az RS a Vevő megrendelésének megfelelő termékeket szállítja a Vevő részére. Az RS a termékek Vevő részére történő kiszállításához külső szállítmányozási szolgáltatót vehet igénybe.

  5.2 A Vevő által kérhető szállítási opciók és azok árai a megrendelés időpontjában az RS weboldalán találhatóak, vagy azokról a megrendeléskor tájékoztatják a Vevőt. Felhívjuk a Vevő figyelmét arra, hogy a nyomtatott katalógusban szereplő szállítási opciók és árak változhatnak, és a naprakész információk az RS weboldalán találhatók. Amennyiben az RS weboldalán és a nyomtatott katalógusban szereplő termékekre vonatkozó szállítási opciók és szállítási árak között eltérés van, az RS weboldalán szereplő szállítási opciók és árak az irányadóak.

  5.3 A szállítási árak megrendelésenként érvényesek, függetlenül a megrendelt termékek mennyiségétől. A szállítás a Vevő szokásos üzleti címére történik, hacsak a felek írásban nem állapodnak meg ettől eltérően.

  5.4 Az RS törekszik arra, hogy a termékeket az RS weboldalán vagy az RS munkatársai által megadott szállítási határidők és időpontok (a "Megadott Szállítási Határidők") szerint szállítsa, de a Megadott Szállítási Határidők csak hozzávetőlegesek, és az RS nem vállal felelősséget a szállítási késedelem következményeiért. A szállítási határidő a teljesítés szempontjából nem tekinthető lényeges elemnek. A nyomtatott katalógusban vagy az RS weboldalán különleges kezelést igénylőnek megjelölt termékek szállítása (a termékek jellegéből adódóan) hosszabb időt vehet igénybe.

  5.5 Ha a szállítás nem történik meg a Megadott Szállítási Határidőig, akkor az RS - amennyiben a Vevő értesíti az RS-t a késedelemről – tájékozódik arról, hogy a terméket leszállították-e, és tájékoztatja a Vevőt a szállítás állapotáról vagy a várható új szállítási időről. Az RS saját belátása szerint akár a teljes szállítási díjat visszatérítheti a Vevőnek. Ha a módosított szállítási határidő nem elfogadható, az RS saját belátása szerint alternatív szállítási opciót is felajánlhat. Késedelmes szállítás esetén a Vevő kizárólag ezen jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

  5.6 Az RS törekszik arra, hogy a Bővített Termékcsalád termékeit az RS weboldalán közzétett átfutási időkkel összhangban szállítsa. Minden ilyen átfutási idő csak hozzávetőleges, a Bővített Termékcsalád termékeivel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre egyéb szállítási opciók. Az RS a megrendelését követően értesítheti a Vevőt, ha nem tudja teljesíteni a bővített Termékcsalád termékeire vonatkozó megrendelést a közzétett átfutási időn belül, és alternatív szállítási lehetőségeket kínálhat fel.

  5.7 Azokra a Bővített Termékcsalád termékeit tartalmazó megrendelésekre, amelyekben a Bővített Termékcsalád termékeinek összértéke nem éri el a 40.000 Ft-ot, az RS weboldalán közzétett vagy a megrendeléskor feltüntetett szállítási- és kezelési költséget kell felszámítani (jelenleg 4.000 Ft, de ez időről időre változhat). Azokra a Bővített Termékcsalád termékeit tartalmazó megrendelésekre, amelyekben a Bővített Termékcsalád termékeinek összértéke 40.000 Ft vagy annál több, nem vonatkozik további szállítási- és kezelési költség. A fenti szállítási- és kezelési költségek megrendelésenként érvényesek, függetlenül a megrendelt Bővített Termékcsalád termékeinek mennyiségétől, és azok az adott megrendelés szerinti Bővített Termékcsalád termékeinek első szállítása után kerülnek felszámításra.

  6. Ellenőrzés, késedelmes szállítás, nem-teljesítés (szállítás elmaradása)

  6.1 A Vevő köteles a terméket a szállítást vagy átvételt követően az észszerűen lehetséges legrövidebb időn belül ellenőrizni. A Vevő a szállítás vagy az átvétel időpontjától, illetve az alábbi iv. alpont esetében a Megadott Szállítási Határidőtől vagy bármely módosított becsült szállítási határidőtől számított 30 napon belül köteles az RS-t részletesen értesíteni a következőkről:

  • A termék bármely olyan hibája, amely a megfelelő ellenőrzés során nyilvánvalóvá válik. Ebben az esetben az RS saját döntése alapján kicseréli a terméket vagy visszatéríti a vételárat. A Vevőnek minden esetben el kell utasítania a sérült állapotban átadott csomag átvételét;
  • A szállított termékkel kapcsolatban felmerülő hiány. Ebben az esetben az RS saját belátása szerint leszállítja a le nem szállított terméket, vagy visszatéríti a le nem szállított termék árát;
  • A megrendeléstől eltérő termék szállítása. Ebben az esetben az RS saját belátása szerint kicseréli a terméket vagy visszatéríti a vételárat; vagy
  • A termék szállításának elmaradása (ebben az esetben a határidő a becsült feladási időtől számított 10 napon belül van). Ebben az esetben az RS leszállítja a nem szállított terméket, vagy visszatéríti a le nem szállított termék árát.

  6.2 Ha a Vevő elmulasztja az értesítést, akkor a termék minden tekintetben a megrendelésnek megfelelőnek és nyilvánvaló hibáktól mentesnek tekintendő, és a Vevőt úgy kell tekinteni, hogy az a terméket elfogadta. Az RS által a feladott termékekről (beleértve a mennyiséget is) készített nyilvántartás a Vevő által átvett termékekről szóló meggyőző bizonyíték, kivéve, ha a Vevő az ellenkezőjét bizonyítja.

  6.3 A fentiekben meghatározott jogorvoslati lehetőségek a Vevő kizárólagos jogorvoslati lehetőségei a szállítás elmaradása, hiányos szállítás illetve a termékek nyilvánvaló hibái vagy a megrendeléstől eltérő termékek szállítása esetén.

  7. Fizetés

  7.1 Amennyiben az RS nem nyújt hitelt, a fizetés a megrendeléssel egyidőben előre fizetéssel történik.

  7.2 Hitelnyújtásra (megfelelő referenciák függvényében és kizárólag az RS saját döntése alapján) van lehetőség. Amennyiben a hitelnyújtás megtörtént, az RS a Vevő megrendelésének elfogadásakor számlát állít ki a Vevő részére. A számlát e-mailben, PDF formátumban kell elküldeni, kivéve, ha az RS és a Vevő ettől eltérően állapodnak meg. A Vevő a termék árát a termék kiszállításának hónapját követő hónap 20. napjáig fizeti ki. Minden fizetést beszámítás, levonás vagy ellenkövetelés nélkül kell teljesíteni.

  7.3 Ha valamely összeg nem kerül kifizetésre az esedékesség napján, akkor – az egyéb jogok vagy jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül:

  • a Vevővel szemben ekkor fennálló valamennyi kintlévőség azonnal esedékessé és fizetendővé válik, függetlenül attól, hogy ezek az összegek egyébként csak egy későbbi időpontban válnának esedékessé, és
  • az RS behajtási költségátalányt alkalmazhat az RS-nél felmerülő adminisztratív és szükségtelen költségek fedezésére a Vevővel szemben, amelynek mértéke 410 000 Ft összegű kintlevőség esetén 16 000 Ft; 410 000 Ft és 4 100 000 Ft közötti összegű kintlévőség esetén 28 000 Ft; 4 100 000 Ft vagy azt meghaladó összegű kintlévőség esetén 40 000 Ft; és
  • az RS az esedékesség napjától a teljes kifizetésig (mind a megállapítás előtt, mind azt követően) a meg nem fizetett összeg után kamatot is felszámíthat a Vevőnek, amelynek mértéke az adott év január 1. és június 30. közötti időszakra vonatkozóan az Európai Központi Bank előző év december 31. napján érvényes jegybanki alapkamatának 4 százalékponttal növelt értéke, a július 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan pedig az Európai Központi Bank adott év június 30. napján érvényes jegybanki alapkamatának 4 százalékponttal növelt értéke (de évi legalább 5 százalékos kamat mértéke minden olyan időszakban, amikor az Európai Központi Bank jegybanki alapkamata nulla százalék alatt van), a kamatokat havonta felszámítva; és
  • az RS leállíthatja a megrendelések elfogadását és/vagy felfüggesztheti a szállítást a teljes fizetésig.

  8. Kockázat és tulajdonjog

  8.1 Házhoz szállítandó termék esetében a termék elvesztésével vagy sérülésével kapcsolatos kárveszély a kézbesítéssel száll át a Vevőre, kivéve, ha a Vevő jogtalanul elmulasztja a termék átvételét, amely esetben a kárveszély abban az időpontban száll át a Vevőre, amikor RS megkísérelte a termék kézbesítését. Azon termékek esetében, amelyeket a Vevő az RS értékesítési pontján történő átvételre rendel meg, a termékek sérülésének vagy elvesztésének kockázata az átvétel időpontjában száll át a Vevőre.

  8.2 A kiszállított termék tulajdonjoga csak akkor száll át a Vevőre, ha a Vevő a termék vételárát és az RS-nek járó összes többi költséget teljes egészében kifizette (készpénzben vagy elszámolt pénzeszközben). Ha a Vevő bármely összeg kifizetésével késedelembe esik, az RS jogosult valamennyi olyan termék azonnali visszakövetelésére, amelynek tulajdonjoga nem szállt át a Vevőre. A Vevő felhatalmazza az RS-t és annak megbízottjait, hogy ilyen esetben visszaszerezzék az érintett termékeket, és hogy e célból belépjenek a Vevő bármely helyiségébe.

  8.3 A termékek RS általi visszakövetelése vagy visszaszerzése önmagában nem mentesíti a Vevőt a teljes ár megfizetésére és a termékek átvételére vonatkozó kötelezettsége alól, és nem érinti RS azon jogát, hogy követelését bírósági úton érvényesítse.

  9. Termékinformáció, termékelérhetőség

  9.1 Az RS fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megszüntesse bármely termék forgalmazását, vagy a folyamatos termékfejlesztési programja keretében, illetve a termék elérhetőségének elősegítése érdekében változtatásokat hajtson végre. Az ilyen változtatásokra bármely RS katalógus érvényességi ideje alatt sor kerülhet. Az RS által forgalmazott termékek elérhetőségére és kialakítására vonatkozó aktuális információk az RS weboldalán találhatók.

  9.2 Eltérő értelmű írásos megerősítés hiányában sem az RS honlapján, sem bármely katalógusában láthatók nem értelmezhetők a termékek vagy azok bármely része eredetére, gyártására vagy előállítására vonatkozó információnak.

  10. Szavatosság, jogorvoslat

  10.1 Az RS szavatolja, hogy az RS-tól beszerzett termék lényeges hibától mentes.

  10.2 Bármely termék lényeges hibája esetén, az 5. pont (Szállítás) rendelkezéseire is figyelemmel, amely a szállításkor látható hibákra vonatkozik, az RS (saját döntése szerint) kicseréli vagy kijavítja a terméket, vagy visszatéríti a vételárat.

  10.3 A szavatosság nem vonatkozik olyan hibákra, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használatából, a termékre vonatkozó utasítások be nem tartásából, vagy a terméken az RS beleegyezése nélkül végzett javításból vagy módosításból ered.

  10.4 A jelen 10. pontban meghatározott jogorvoslati lehetőségek képezik a Vevő kizárólagos jogorvoslati lehetőségeit a szavatossági szabályok megszegése és a termékek szállítása vagy nem-szállítása esetén.

  10.5 A jelen 10. pontban meghatározott jogorvoslati lehetőségek rendelkezésre állásának feltételei:

  • a hibás termék visszaküldését megelőzően az RS-hez írásban benyújtott reklamáció, a termék eredeti feladásától számított 12 hónapon belül, vagy az RS által az egyes termékekre vonatkozóan időről időre írásban megadott egyéb határidőn belül (feltéve, hogy bizonyos RS Pro termékek esetében ez az időtartam 12-36 hónap között változhat, amint az az RS weboldalán szerepel); és
  • a Vevő az RS utasításai szerinti megfelelő csomagolásban visszaküldi vagy szállítja az érintett terméket, vagy azt RS által történő átvételre rendelkezésre bocsátja. Bármely termék visszaküldése esetén a Vevőnek az RS-től azonosító számot kell kérnie, és azt valamennyi dokumentumon fel kell tüntetnie, az adott termék eredeti számlaszámát és az állított hiba jellegét szintén fel kell tüntetni.

  10.6 Amennyiben a Vevő a hibás terméket nem a jelen rendelkezéseknek megfelelően küldi vissza, az RS jogosult arra, hogy a visszaküldött terméket ne vegye át és azt a Vevő költségére visszaküldje a Vevőnek.

  10.7 Az RS által kicserélt hibás termék az RS tulajdonába kerül. A kicserélt hibás termék helyett nyújtott termék tulajdonjoga a 8. pont (Kockázat és tulajdonjog) rendelkezései szerint száll át a Vevőre, és annak szavatossági ideje a hibás termék szavatossági idejének le nem járt időtartamával egyezik meg.

  10.8 A Vevő nem élhet jogorvoslattal olyan valótlan állítások esetében, amelyekre a megrendelését alapozta (kivéve, ha valótlan állítás tisztességtelen magatartásra vezethető vissza), leszámítva a jelen általános szerződési feltételekben kifejezetten feltüntetett jogorvoslati lehetőségeket.

  10.9 A jelen általános szerződési feltételekben kifejezetten meghatározottaktól eltekintve bármilyen, a termékek szállítására vagy nem-szállításra vonatkozó (jogszabály, vagy bármely más által előírt) szavatosság, feltétel és kikötés a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárt (beleértve korlátozás nélkül a kielégítő minőség és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság feltételeit).

  10.10 A Vevő tudomásul veszi, hogy ő felel azért, hogy az általa megrendelt termék alkalmas legyen arra a célra, amelyre használni kívánja azt.

  11. Exportellenőrzés és felhasználási korlátozások

  11.1 Az RS által értékesített egyes termékek az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és más országok exportellenőrzési szabályainak hatálya alá tartoznak ("Exporttörvények"). A Vevő köteles betartani az exporttörvényeket, és beszerezni a termékek szállításához, exportjához, re-exportjához vagy importjához szükséges engedélyeket.

  11.2 A Vevő sem közvetlenül, sem közvetve nem értékesíthet, értékesítetthet, rendelkezhet, exportálhat, re-exportálhat, és más módon sem szállíthat terméket az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió vagy más ország által elrendelt szankciók vagy embargó alatt álló országokba vagy szervezetekbe.

  11.3 A Vevő igazolja, hogy az RS-től beszerzett termékeket nem használják fel, nem adják el és nem építik be olyan termékekbe, amelyeket közvetlenül vagy közvetve vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyverek és ezekszállítójárművei illetve rendszerei, valamint tömegpusztító fegyverek tervezésében, fejlesztésében, gyártásában vagy használatában használnak fel.

  11.4 Az RS által értékesített termékek nem ajánlottak és nem engedélyezettek életmentő, sebészeti implantációs, nukleáris vagy repülőgépes alkalmazásokban való használatra, illetve olyan felhasználásra vagy alkalmazásra, ahol egyetlen alkatrész meghibásodása jelentős személyi vagy anyagi kárt okozhat.

  11.5 A termékek exportcélú besorolása, beleértve az exportfelügyeleti osztályozási számot (ECCN) és a harmonizált vámtarifaszámokat is, kizárólag az RS belső használatára készül. Ezeket az információkat az RS jóhiszeműen, az összeállítás időpontjában rendelkezésére álló információk alapján adja meg. Az RS nem vállal felelősséget és nem biztosítja, hogy ezek az információk naprakészek vagy helyesek, és nem vállal felelősséget a Vevővel szemben a Vevő által az ilyen információkra való hagyatkozás következtében elszenvedett veszteségekért vagy károkért. Az információk felhasználása a Vevő saját kockázatára történik, az RS felé semminemű követelés nem érvényesíthető. A Vevő felelős az összes vonatkozó exportjogszabály betartásáért, beleértve az adott tétel helyes besorolásának meghatározását a továbbexportálás időpontjában.

  12. Felelősség

  12.1 A 12.3. pontban foglaltak figyelembe vételével az RS semmilyen formában nem felelős az alábbiakért (függetlenül attól, hogy szerződésen kívül (akár gondatlanságból), a szerződés keretein belül vagy valamely kötelezettség megsértésének következményeként vagy másképpen következnek be): (a) közvetett vagy következmény veszteségekért vagy károkért; (b) bevételkiesésért; (c) nyereségkiesésért; (d) termelékenységkiesésért; (e) termeléskiesésért; (f) üzleti vagy várható jövőbeli üzleti veszteségért; (g) gazdasági veszteségért; vagy (h) hírnév vagy goodwill sérelméért.

  12.2 Ha a jelen általános szerződési feltételek bármely más rendelkezése ellenére az RS a jelen általános szerződési feltételekből vagy valamely megrendelésből eredően vagy azzal összefüggésben kártérítési felelősséggel tartozik Vevő felé, legyen az károkozás, vagy egyéb, az RS kártérítési felelőssége a Vevővel szemben összességében 10.000 fontra (GBP) vagy a megrendelés teljes értékére korlátozódik, attól függően, hogy melyik a magasabb összeg.

  12.3 Jelen általános szerződési feltételekben (beleértve, de nem kizárólagosan a 12. pontban foglaltakat) semmi nem zárja ki vagy korlátozza az RS felelősségét a szándékosan okozott károkért, halálesetért vagy személyi sérülésért, amelyet az RS vagy annak munkavállalói, megbízottjai vagy alvállalkozói gondatlansága okozott, továbbá csalás vagy bármi egyéb esetén, ami a vonatkozó jogszabályok szerint nem korlátozható vagy kizárható.

  13. Elállás hibátlan termék esetén, visszaküldés

  13.1 Az RS saját belátása szerint írásban engedélyezheti valamely megrendelés törlését, ha a termék hibátlan, feltéve, hogy a Vevő megtéríti az RS-nél felmerült költségeket, és megfizeti a jelen 13. pontban meghatározott kezelési költséget.

  13.2 Bármely megrendelés csak egy részének törlése esetén az RS jogosult a Vevőnek kiszámlázni az egységenkénti eladási árnak a törlés időpontjáig ténylegesen elküldött mennyiségre vonatkozó, a megrendelt mennyiséghez viszonyított különbözetét.

  13.3 A Fogyasztónak nem minősülő Vevők esetében a 10. pont szerinti szavatosság hatálya alá eső hibák kivételével minden visszaküldött termékre kezelési költséget lehet felszámítani.

  13.4 A Vevő csak az alábbi feltételek mellett küldheti vissza a termékeket az RS-nek, és kaphat jóváírást, visszatérítést vagy cserét:

  • a Vevő kapcsolatba lép az RS-szel, hogy megkapja a visszaküldési azonosítószámot (amelyet minden vonatkozó dokumentumon fel kell tüntetni);
  • A terméket/termékeket (a szállítólevélen feltüntetett) vagy az átvétel napjától számított 30 napon belül kell visszaküldeni;
  • A terméket eredeti állapotban és csomagolásban, valamint olyan állapotban kell visszaküldeni az RS-nek, hogy az azonnal újraértékesíthető legyen;
  • A Vevőnek be kell tartania az RS weboldalán a termékkel együtt megjelenő, az RS-hez való visszaküldésre vonatkozó különleges utasításokat;
  • A terméket megfelelően csomagolva és egyértelműen felcímkézve kell visszaküldeni az RS Visszáruosztályára; és
  • A Vevőnek a visszaküldött csomagon fel kell tüntetnie a visszaküldési azonosító számot.

  13.5 Amennyiben a Vevő a termékeket nem a fenti 13.4. pont i)-vi) alpontjainak megfelelően küldi vissza az RS-nek (például a visszaküldési határidő lejárta után vagy nem megfelelő állapotban), az RS megtagadhatja a visszaküldés elfogadását, és a termékeket a Vevő költségére visszaküldheti a Vevőnek, vagy az újbóli feldolgozás aktuális költségeinek megfelelő kezelési költséget számíthat fel.

  13.6 A hibátlan termékekre vonatkozó visszaküldési szabály nem vonatkozik a szoftverekre, a kalibrált termékekre, a gyári csomagolású termékekre, a nem katalógus termékekre, a bővített termékcsaládba tartozó termékekre, a speciálisan gyártott termékekre és a nem törölhető (NC) vagy nem visszaváltható (NR) jelzéssel ellátott termékekre. Ezen túlmenően az RS nem fogadja vissza az ESD-re érzékeny eszközöket, ha az eredeti RS ESD-árnyékoló csomagolás sérült, pl. a tasakot felnyitották és újra lezárták, vagy több tasakot összetűztek.

  13.7 Az RS nem vállal felelősséget a termék Vevőtől az RS-hez történő szállítása során bekövetkezett elvesztéséért vagy sérüléséért, amennyiben nem az RS végzi az áruszállítást.

  14. Vis maior

  Vis maior eseménynek minősül minden az RS ellenőrzési körén kívül eső körülmény (beleértve, de nem kizárólagosan a sztrájkot, világjárványt, járványt, válságot, kormányzati intézkedéseket, forgalomkorlátozást, bármely külső hálózat leállását, vagy azt, hogy az RS nem tudja beszerezni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokat vagy cikkeket, kivéve az emelt áron történő beszerzést). Ha az RS-t vis maior esemény miatt akadályozzák vagy korlátozzák a jelen általános szerződési feltételek szerinti valamennyi vagy bármely kötelezettségének teljesítésében, akkor az RS mentesül kötelezettségei alól az ilyen esemény fennállásának időtartama alatt, és nem vállal felelősséget ezen időszak alatt a kötelezettségei teljesítésében bekövetkezett késedelemért és/vagy mulasztásért. Ha a vis maior esemény tizennégy napnál hosszabb ideig tart, az RS jogosult az adott megrendelést törölni, anélkül, hogy a Vevővel szemben bármilyen felelősséggel tartozna.

  15. Szellemi tulajdon

  15.1 Vevő tudomásul veszi, hogy az RS és licencadói az RS weboldal, az RS katalógusok, a katalógusok tartalma és a készletszámok szellemi tulajdonjogainak tulajdonosai, és hogy ezek teljes vagy részleges reprodukálása az RS előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.

  15.2 Az RS nem szavatolja és nem ad semmilyen biztosítékot a Vevőnek arra vonatkozóan, hogy a szállított termékek nem sértik harmadik felek szellemi tulajdonjogait.

  16. Anti-korrupció

  16.1 A Vevő köteles betartani a vesztegetés és korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos valamennyi törvényt, jogszabályt és rendeletet ("Vonatkozó Követelmények"), (és betartatni azokat a vele kapcsolatban álló személyekkel vagy más személyekkel, akik a jelen általános szerződési feltételekkel összefüggésben vásárolnak árut):

  • (sem közvetlenül, sem közvetve) nem ösztönzi az RS alkalmazottjait, megbízottjait vagy alvállalkozóit arra, hogy bármilyen ajándék, pénz vagy egyéb ellenszolgáltatás fejében bármilyen engedményt tegyenek a Vevőnek, vagy őt bármilyen előnyben részesítsék, vagy tartózkodjanak vagy eltekintsenek bármilyen cselekménytől;
  • nem tesz semmi olyat és nem mulaszt el semmi olyat, ami miatt vagy aminek következtében az RS bármelyik Vonatkozó Követelményt megszegi, és
  • haladéktalanul beszámol az RS-nek bármilyen, a jelen feltételekkel összefüggő jogosulatlan pénzügyi vagy bármilyen más előny Vevő általi kéréséről vagy követeléséről.

  16.2 Az ajándékokra és reprezentációra vonatkozó pénzügyi korlátozásokat az RS anti-korrupciós szabályzata tartalmazza, további részletek kérésre hozzáférhetők.

  16.3 A jelen 16. pont bárminemű megsértése a jelen általános szerződési feltételek olyan lényeges megsértésének minősül, amelynek esetén nincs lehetőség jogorvoslatra.

  17. Adatvédelem és Vevőtájékoztató

  17.1 Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat, amelyben további információkat talál arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

  18.  Egyebek

  Lemondás

  18.1 Bármely, a jelen megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályi előírások által meghatározott jog vagy jogorvoslati lehetőség gyakorlásának vagy érvényesítésének bármelyik fél általi elmulasztása, vagy ezek késedelmes gyakorlása vagy érvényesítése nem tekintendő az érintett, vagy bármely más jogról vagy jogorvoslati lehetőségről való lemondásnak és nem eredményezi az érintett vagy bármely más jog vagy jogorvoslati lehetőség érvényesítésének vagy gyakorlásának kizárását. A jelen megállapodás bármilyen megszegésének orvoslására vonatkozó lehetőségekről való lemondás nem jelenti a megállapodás bármely későbbi megszegése esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről való lemondást.

  Módosítás

  18.2 A jelen megállapodás bármilyen módosítása kizárólag írásban, mindkét fél által vagy nevében aláírva érvényes (ami kizárja az e-mail üzenetet).

  Alkalmazandó jog és illetékességi kikötés

  18.3 Az RS és a Vevő közötti, a jelen általános szerződési feltételeken alapuló, az egyes Vevői megrendelésekre vonatkozó szerződésre és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó. A Vevő aláveti magát az illetékes magyar bíróságok kizárólagos illetékességének, de az RS a szerződést bármely illetékes bíróság előtt érvényesítheti.

  18.4 A Fogyasztónak minősülő Vevők az RS-szel fennálló vitás ügyeiket az Európai Bizottság online vitarendezési platformján rendezhetik: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

  18.5 Ha a jelen általános szerződési feltételek bármely részét valamely bíróság vagy illetékes hatóság végrehajthatatlannak találja, vagy végrehajthatatlannak találná, ha azt egy bizonyos módon értelmeznék vagy alakítanák, akkor a felek kifejezett szándéka, hogy a vonatkozó szöveget úgy értelmezzék vagy alakítsák, hogy elkerüljék az ilyen megítélést, és hogy ilyen megítélés esetén a kérdéses rendelkezés fennmaradó részét úgy értelmezzék vagy alakítsák, hogy az teljes mértékben érvényes legyen.

  Utolsó frissítés: 2023. február